Advizo Academy

Met Advizo Academy houden onze hulpverleners hun kennis op peil en blijven zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. Wij bieden SKJ-geregistreerde trainingen aan in samenwerking met Sirius Training & Advies. Ook is er ruimte voor persoonlijke coaching en training. Daarnaast kunnen medewerkers in veel gevallen gebruikmaken van een persoonlijk opleidingsbudget. Mogelijkheden kunnen verschillen op basis van specifieke afspraken per opdrachtgever.

Alle voordelen van Advizo op een rij:

  • Voortdurende ontwikkeling kandidaten
  • Gegarandeerde coaching gedurende detachering
  • Faciliteren van activiteiten voor herregistratie SKJ
  • Ontzorging opdrachtgever door beschikbaarheid van ervaren trainers
  • Maatwerk trainingen op basis van behoefte en achtergrond kandidaat

Pijlers binnen de Advizo Academy

Binnen Advizo Academy kunnen een aantal pijlers onderscheiden worden.

Lees meer onder de foto's.

1. Traineeships bij Advizo Academy

Onze traineeships zijn een combinatie van persoonlijke coaching, gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties, én training op het gebied van noodzakelijke kennis om de functie goed uit te kunnen voeren. Bij sommige opdrachtgevers verzorgen ervaren trainers van Advizo deze coaching en training; op andere plekken wordt dit door de opdrachtgever zelf vormgegeven.

De traineeships van Advizo Academy maken 'onervaren' jeugdhulpverleners wegwijs in hun eerste periode van de detachering. De coaching wordt afgestemd op basis van achtergrond en ervaring. Denk hierbij aan meegaan naar afspraken, uitleg over methodieken en juridische kaders, inhoudelijke tips over het oppakken van zaken en feedback op jouw functioneren.

De invulling van de traineeship door opdrachtgevers kan verschillen van die van Advizo Academy en wordt gedurende het voortraject nader toegelicht.

Een traineeship van Advizo Academy bevat de onderstaande uitgangspunten:
  • De contractduur is meestal 6-9 maanden (de traineeship maakt hier onderdeel van uit);
  • 4-8 uur per week persoonlijke begeleiding van een ervaren trainer/jeugdzorgwerker;
  • Na 3 maanden zelfstandig aan de slag;
  • Vanaf de start een volledig salaris.

2. Kwartaalbijeenkomsten

Elk kwartaal organiseert Advizo Academy een bijeenkomst voor alle medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij SKJ-geregistreerde trainingen aan, bijvoorbeeld over complexe scheidingen, omgaan met agressie of de meldcode huiselijk geweld. Voorafgaand aan de kwartaalbijeenkomst geef je je op voor een training naar keuze. Na de training is er tijdens de borrel gelegenheid om informeel kennis te maken met andere Advizo-collega’s. Tijdens de bijeenkomst in het laatste kwartaal van het kalenderjaar houden wij ons personeelsfeest.

3. Intervisie

Advizo Academy biedt desgevraagd ondersteuning bij het opstarten van een intercollegiale intervisiegroep volgens de normen van de SKJ. Medewerkers vormen zelf een groep van 4-8 professionals. Onze senior trainer begeleidt vervolgens de eerste bijeenkomst. Hierin kan naar behoefte aandacht worden besteed aan de eisen van de SKJ op het gebied van reflectie, het opstellen van leervragen en/of uitleg over de toepassing van diverse intervisiemethoden.

4. Coaching Advizo Academy

Omdat wij het belangrijk vinden dat elke kandidaat van Advizo Academy goed in zijn of haar vel zit, koppelen wij iedere medewerker vanaf de start van detachering aan onze senior trainer Pauline. Zij neemt geregeld contact op om te horen hoe het gaat. Op deze manier houden we het welzijn van onze medewerkers in het oog en kunnen we tijdig inspelen als het even wat minder soepel loopt.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

0184-633 842

info@advizo.nl

Stel je vraag

Wij nemen je vragen altijd serieus en reageren zo snel mogelijk.