Terug naar overzicht

Betere bescherming tegen agressie

Gisteren hebben 16 instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Nederland de noodklok geluid over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en/of ouders. Van het kabinet en de Tweede Kamer eisen ze erkenning van het probleem en maatregelen om de 4.500 medewerkers in de branche beter te beschermen.

Volgens een werknemersenquête krijgt 81 procent van alle medewerkers in de jeugdzorg jaarlijks te maken met agressie. Een percentage waarvan ook wij flink schrikken! Veel gebeurt digitaal. Daarom zou de overheid ervoor moeten zorgen dat social-mediaberichten met persoonlijke gegevens en bedreigingen meteen worden verwijderd. Ook zouden jeugdzorgmedewerkers verzekerd moeten zijn van politie-assistentie.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft geschokt gereageerd op de heftigheid van de incidenten waarover medewerkers vertelden in onder meer het NOS Journaal en op nos.nl gisteren. Hij kondigde aan in gesprek te gaan met politie, Openbaar Ministerie en Facebook over de agressie. Daar zijn we blij om: veiligheid gaat voor alles, zeker óók voor de professionals. We houden je op de hoogte.