Terug naar overzicht

Nooit te jong om de wereld te veranderen!

De Verenigde Naties zijn opgericht in 1945. Nederland sloot zich op 10 december van dat jaar bij de organisatie aan. Dit is de reden dat ieder jaar op 10 december er extra wordt stilgestaan bij de ‘dag van de rechten van de mens’. Veel van deze rechten zijn in Nederland gelukkig goed gewaarborgd, maar helaas geldt dit niet voor alle mensen en ook niet alle landen.

Een kwart van de slachtoffers van mensenhandel is minderjarig. Dat zijn meer dan 6 miljoen kinderen en jongeren. En het komt overal ter wereld voor, óók in Nederland: gedwongen arbeid, gedwongen criminaliteit en uitbuiting in de seksindustrie (denk aan loverboy problematiek) zijn ook vormen van mensenhandel. Met grote psychische en fysieke gevolgen. Veel van onze PROFF's hebben hier in hun werk mee te maken.

Veilig en gezond opgroeien is niet vanzelfsprekend. Vandaag is het een belangrijke dag (maar ook alle andere dagen) om hier aandacht aan te besteden. Daarom steunen wij dit jaar 3FM Serious Request, want vanaf vandaag zamelen de dj’s tijdens The Lifeline 2019 van Groningen naar Goes een week lang geld in voor het Rode Kruis om jonge mensen tegen mensenhandel te beschermen en hun verhalen te veranderen: change their stories!

Doe je ook mee? Dat kan op verschillende manieren. Op npo3fm.nl/seriousrequest lees je er alles over.