Terug naar overzicht

Internationale Dag van de Jeugd

De Verenigde Naties heeft 12 augustus gemarkeerd als Internationale Dag van de jeugd. Het thema van dit jaar staat in het teken van ‘Youth Engagement for Global Action’ en benadrukt manieren waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, (inter)nationaal en mondiaal niveau kan worden verrijkt en versterkt. Om ze te inspireren tot het nadenken over een betere toekomst.

De Verenigde Naties wil hiermee de aandacht vestigen op jongeren in de wereld die een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en hen bewust maken van het werk en het actieprogramma van de Verenigde Naties. Er wordt vandaag op verschillende manieren stilgestaan bij deze dag, als bijvoorbeeld de #31aysOfYouth campagne waaraan jongeren kunnen deelnemen. Ze mogen vraagstukken inbrengen en innovatieve ideeën voor het bouwen aan een duurzame toekomst delen.

Het is vandaag tevens een mooie dag om stil te staan bij de prestaties die al geleverd zijn. Jongeren nemen namelijk steeds vaker het voortouw, denk bijvoorbeeld aan de klimaatcrisis. In meer dan 150 landen over de hele wereld zijn er onlangs acties gevoerd om beter beleid te eisen voor een veilige toekomst voor de jongere generaties.

Door jongeren te betrekken bij belangrijke kwesties, maar ook door ze de tools en middelen te geven om zich uit te kunnen spreken en hun ideeën ten uitvoering te kunnen brengen, kunnen we vooruitgang boeken. Zij zijn tenslotte onze ambassadeurs voor positieve veranderingen in de wereld!