Terug naar overzicht

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties unaniem het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Met 54 rechten waarop elk kind op de wereld zou moeten kunnen vertrouwen.

In die 30 jaar is er veel verbeterd, mede dankzij de kinderen van 30 jaar geleden: de wereldleiders van nu. En dat wordt gevierd: onder meer met het grootscheepse UNICEF (Y)our Rights Festival voor alle kinderen op deze wel heel speciale Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Maar er is ook nog heel veel te doen. Nog altijd belemmeren armoede en discriminatie miljoenen kinderen; 1 op de 4 kinderen groeit op in oorlogs- of rampgebied. Het aantal jongeren met mentale gezondheidsproblemen stijgt: zelfmoord is de derde doodsoorzaak onder tieners. En elke dag sterven 15.000 kinderen aan oorzaken die te voorkomen zijn. Maar we houden hoop en we móeten ons blijven inzetten. Voor de kinderen en jongeren van vandaag. Die allemaal het recht hebben om kind te zijn.