Terug naar overzicht

Investeren in wijkteam nodig voor succesvolle afronding transitie

Meer menskracht inzetten en het vergroten van de expertise binnen de wijkteams is volgens René Meuwissen, bestuurder van Jeugdbescherming Brabant, dé sleutel om de transitie binnen de jeugdzorg te kunnen voltooien. Op die manier kunnen de wachtlijsten voor ambulante hulpverlening teruggedrongen worden en worden de wijkteams meer toegerust op complexe(re) problematiek. Lees hier het gehele artikel.