Terug naar overzicht

Jeugdzorg weer hoog op de agenda

Afgelopen donderdag lieten ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker naar aanleiding van een rapport van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer Het weten dat de jeugdzorgstelsel op de schop moet.

Want het gaat niet goed: teveel kinderen krijgen niet op tijd hulp.

Dat geldt ook voor jongeren en gezinnen met de meest complexe en zware problematiek, met ernstige gevolgen. Daarmee willen de ministers niet zeggen dat de decentralisatie is mislukt. Maar ze willen wel meer regionale samenwerking afdwingen door de jeugdzorg anders in te richten. Daarnaast vinden ze dat de bezuinigingen die tegelijkertijd werden ingevoerd ‘niet handig’ zijn geweest.

De Tweede Kamer, gemeenten en belangenorganisaties reageerden niet onverdeeld positief op de brief van De Jonge en Dekker, met name op het deels terugdraaien van de decentralisatie. Bovendien komt er niet extra geld ter beschikking. Het laatste woord is dan ook nog niet gezegd over een herzien jeugdzorgstelsel. Maar de problemen in de jeugdzorg staan nu wel hoog op de agenda. En dat vinden we alvast een goede stap vooruit!