Terug naar overzicht

Vacature: Cliëntenvertrouwenspersoon, kom jij op voor hún belang?

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Dat betekent dat mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking die gedwongen zorg (gaan) ontvangen, voortaan een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon.

Wij zoeken per direct kandidaten voor deze functie in Noord- en Zuid-Holland!

Uitgangspunt van de nieuwe Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’: vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mogen in principe niet, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. In dat geval treedt er een getrapt zorgmodel in werking, een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg worden nagelopen.

Informatie en ondersteuning

Lukt vrijwillige zorg (nog) niet, dan heeft een cliënt het recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze geeft informatie en ondersteuning. En kan helpen bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en tijdens een eventuele klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt níet voor de zorginstelling, maar is onafhankelijk. Het belang van de cliënt staat voorop.

Wil jij opkomen voor de belangen van cliënten met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking? Lees de vacature en solliciteer! Meer weten? Bel ons op 0184 – 633 842 of stuur een mail naar info@advizo.nl.