Terug naar overzicht

Careflex & Advizo: samen de zorg in beweging brengen

In 2021 hebben Advizo, Careflex en Medical Groep hun krachten gebundeld. Daaruit is Careflex Zorg Groep ontstaan, die blijft acteren vanuit eerdergenoemde separate namen. Wél is er dezelfde motivatie om vanuit goed werkgeverschap de zorg elke dag een beetje mooier, beter en leuker te maken. Bovendien zorgt de bundeling van de jeugdzorgexpertise van de professionals van Advizo, de gedragsexpertise van Careflex en de ouderenzorg expertise van Medical ervoor dat we iedereen in de Care-sector van nog betere zorg kunnen voorzien. 

Wim Karels, oprichter en directeur van Advizo, en Nardo Veldhuijzen, algemeen directeur bij de Careflex Zorggroep, vertellen over hun gezamenlijke missie om de zorg in beweging te zetten.

 

 

Hoe Careflex & Advizo elkaar versterken

Wim: “Ons doel met deze samenwerking was om enerzijds breder inzetbaar te zijn dan alleen de jeugdzorg en anderzijds doorontwikkeling en professionalisering van onze dienstverlening. Binnen ons werkveld hebben we momenteel meer dan 200 gedetacheerden. Deze aantallen werknemers kan je alleen managen met goede, professionele structuren. Careflex heeft deze fase 3-4 jaar geleden al doorgemaakt en heeft de structuur al staan, dus daar kunnen we mooi op meeliften.”

Nardo: “Zelf zijn we van oorsprong sterk in residentiële directe zorg. De overheid stuurt bij de jeugdzorg steeds meer op ambulantisering. En dat ambulante gedeelte is exact waar de expertise van Advizo zit. Als Careflex leveren we vooral zorg op projectbasis. Dat sluit mooi aan, als verbreding, bij het ambulante werk van Advizo. Dit betekent een verbreding van wat we als hele zorg groep met elkaar kunnen betekenen. We kunnen nu het hele pad van de jongere volgen, van gesloten tot thuis. Samen met onze andere care-specialismen leveren we bovendien zorg aan alle leeftijden. Die verschillende specialismen leveren voordeel op zowel voor cliënten, opdrachtgevers als voor onze medewerkers.” 

Mensen voor de zorg werven en behouden 

Nardo: “Wij werven en vinden junioren, medioren en senioren die, onder andere, vanuit zij-instroming de zorg in willen. Rechtstreeks komen ze vaak niet aan de bak, omdat er veel focus is op harde vacature-eisen. Maar wij kijken naar de totale persoon, het profiel, en zien kansen in plaats van risico’s. Voor veel jeugdzorginstellingen zijn we een springplank om mensen in de zorg te houden en naar de zorg terug te halen.”

Wim: “De voordelen van de samenwerking zitten voor de medewerkers in de interne loopbaanpaden. Iemand die start bij Careflex – bijvoorbeeld residentieel – kan van daaruit doorstromen naar het ambulante werk binnen Advizo jeugdzorg. De loopbaanpaden gelden voor zowel het uitvoerend personeel als voor het kantoorpersoneel. Op deze manier krijg je als organisatie steeds meer synergie, zowel naar buiten toe als intern. En zo zorg je ervoor dat je medewerkers langer bindt aan en boeit voor de zorg.”

Nardo: “Het is onze missie om te zorgen dat mensen in de zorg behouden blijven.”

“Wervingskansen spotten in het oranje gebied”

Wim: “Voor heel veel managers is het makkelijk om zwart/wit te denken: iemand voldoet of voldoet niet aan de functie-eisen. Groen of rood. Maar daar komen we niet mee weg, daar is de markt simpelweg te schaars voor. Dus in plaats van het SKJ te laten bepalen: iemand is wel of niet geschikt; laten we focussen op dat oranje gebied, want er kan veel. Een functie kan worden uitgekleed in activiteiten, functiedifferentiatie. Kijk naar die activiteiten en bepaal: wat kan die persoon wél. Die omslag in mentaliteit willen we in de hele keten bereiken.”

Procesomslag in de zorg

Nardo: “De zorg gaat steeds meer over protocollen om elke fout of afwijking uit te sluiten. Want iets mag niet nog een keer misgaan. De gemiddelde medewerker bij ons is 30-35% van zijn tijd bezig met het rapporteren over wat hij of zij in de andere 65% van zijn tijd doet. Dus als je die 35% naar 5% kan terugbrengen, dan ben je al een heel eind. Maar dan moet je ook accepteren dat er dingen fout gaan. Want er gáán dingen mis. We willen hierin een beweging op gang brengen.”

Vooruitziende blik op recruitment

Wim: “Als ondernemer kijk je vooruit, maar daar is de markt nog niet altijd klaar voor. Vaak moet iets eerst een probleem worden, voordat de oplossing wordt geaccepteerd. Wij weten bijvoorbeeld dat als je 25% uitstroom hebt, je al zou moeten beginnen met mensen aannemen. Want voordat ze up-en-running zijn is er weer iemand zwanger geworden, ziek geworden of neemt iemand ontslag. Het is belangrijk om organisaties het belang van planmatig werven te laten inzien, zodat er voldoende vooruit gekeken kan worden. Zo voorkomen we het ‘paniekwerven’ en het ontstaan van grote gaten in formaties. Deze visie moet ook vanuit het bestuur worden aangestuurd. Wij zien het als onze taak om dit onder de aandacht te brengen.”

Het zou tof zijn als we met onze ideeën een beweging in gang kunnen zetten die uiteindelijk de zorg in Nederland beter kan maken.”

Wim: “Een missie moet binnen de gehele organisatie gedragen worden. Een bestuurder kan wel zeggen dat wij een goede missie/visie en ideeën hebben, maar de managers moeten het hier ook mee eens zijn. Die moeten het op hun beurt weer aan medewerkers kunnen uitleggen. Er moet dus een procesomslag plaatsvinden. Daar zijn we nu mee bezig. Alleen op die manier kunnen we het tij keren binnen de hele zorgketen.”


Nardo: “Zowel bij Wim als bij mij en ook bij onze collega Freek (Medical Groep) is er de wil om innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen op dit moment in de zorg. Dan is het prettig om met elkaar te kunnen sparren. Ik geloof echt wel dat we vanuit onze positie een kweekvijver van innovatie en nieuwe ideeën kunnen zijn. Het zou tof zijn als we met onze ideeën een beweging in gang kunnen zetten die uiteindelijk de zorg in Nederland beter kan maken.”

“Anders werken, niet harder”

Nardo: “We zijn in Nederland wereldkampioen werkgroepen en pilots, en natuurlijk bevinden we ons ook in deze fase. Maar ik geloof dat je dingen op een gegeven moment gewoon moet gaan doen. Het ergste wat kan gebeuren is dat het niet lukt. Ik leer van dingen die Wim 3 jaar geleden heeft verzonnen en andersom. We hebben allemaal (ook Freek van Medical) die passie om de volgende stap te zetten.”

Wim: “Onlangs stuurde ik een LinkedIn-bericht door naar Freek, daarin stond ook “Ik ben er stiekem wel jaloers op dat jullie zonder een plan te schrijven, gewoon zijn begonnen.” Vanuit een andere organisatie werd dit op social media gezet. Dat is wel iets waar wij voor staan: ga nu maar gewoon doen. Doen, aanpassen, corrigeren en kijken: waar is een klant mee geholpen, waar is een medewerker mee geholpen. Dan krijg je een oplossing die voor de markt het meest van toegevoegde waarde is. Geen standaardoplossing. Door anders werken, willen we impact maken. Niet door alleen harder te werken. Nogmaals, we kijken naar het oranje gebied.”

Innovatie van werving zorgpersoneel als topsport

Wim: “In de toekomst willen we toewerken naar 1 wervingsportal voor alle care-specialisatie die we in huis hebben. Daarmee willen we een dusdanige instroom creëren dat we iedereen die de zorg in wil, aan het werk krijgen. Of het nu is via onze eigen Zorg Groep is of via onze partners. We willen een kwaliteitscriterium neerleggen in de zorg: als je met ons gaat praten, kom je bij goede werkgevers terecht.”

Nardo: “Dan moet je eigenlijk een instituut worden in de zorg. Daar willen we ons naartoe ontwikkelen in de komende 3-5 jaar. We richten ons op begeleiding en coaching van zorgmedewerkers en fungeren als sparringpartner voor onze klanten. We willen niet verkopen maar vertellen. En dat lukt ook al: we komen steeds meer in beeld bij bestuurders die ons betrekken bij hun ontwikkelingen. Ze zien ons veel meer als een instituut vanwege onze kennis, kunde en ervaring. En dat vind ik topsport!”

“Wij hopen dat onze beweging uiteindelijk een plaats krijgt in het politieke beleid. Maar daar gaan we zelf niet aan meeschrijven. Wij hoeven onszelf niet te verkopen, wat we aan het doen zijn en waarom we dat doen spreekt voor zich.”