Terug naar overzicht

Een kijkje binnen Ouder- en Kindteams Amsterdam

Ouder en Kindteams Amsterdam (OKT) is hard op zoek naar nieuwe collega Ouder- en Kind Adviseurs. Advizo pakt hiervoor de werving op. Denk jij: ‘Ouders en kinderen klinkt interessant, maar wat ga je nu echt doen bij OKT?’ Lees dan snel verder!

OKT is een organisatie die zich inzet voor alle kinderen, jongeren en ouders in Amsterdam. Zij bieden ondersteuning en hulp bij opvoeden en gezond opgroeien. Kleine zorgen, grote problemen of een vraag? Er is altijd de mogelijkheid om met OKT te bellen, te chatten of langs te komen bij een Ouder- en Kindteam in de buurt. OKT biedt laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Het doel is gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Het leek ons goed om dieper in te zoomen op de functie van Ouder- en Kind Adviseur. Hiervoor hebben wij Chiva Simons, één van onze medewerksters, geïnterviewd. Zij is sinds mei 2022 via Advizo werkzaam bij OKT en vertelt graag wat meer over het werk als Ouder- en Kind Adviseur en Veiligheidsfunctionaris. Lees hieronder Chiva’s verhaal!

 

Hoe ben je terecht gekomen bij OKT?

"Voordat ik startte bij OKT heb ik ook binnen de jeugdzorg gewerkt. Ik miste in het werk bij mijn oude werkgever heel erg het directe contact met de in dit geval jeugdigen of ouders. Via Advizo ben in mei 2022 bekend geworden met de functie van Ouder- en Kind Adviseur bij OKT en dit sprak mij direct aan. Toendertijd had ik minder “face to face” contact en bestond het werk voor ongeveer 70 procent uit administratieve taken waarvan veiligheidstaxaties, onderzoeken, telefoontjes en het contactjournaal. In een overstap zocht ik meer contact met cliënten en het kind. Dat kon het OKT mij verzekeren.

Wat zo fijn is bij OKT, ook al wordt er vanuit een generalistische basis gewerkt, is dat zij heel meedenkend zijn en elke medewerker in zijn kracht zetten. Zo heb ik vanuit mijn eerdere ervaring de kans gekregen mijn expertise bij het OKT in te zetten in het werken met de Multi-probleemgezinnen en veiligheidscasussen. Daarnaast is mijn kennis ook bruikbaar in mijn adviserende rol als aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld."

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit bij OKT?

“Elke dag is anders bij het OKT! Als Ouder- en Kind Adviseur ben je verantwoordelijk voor je eigen planning wat je werkdag erg flexibel en divers maakt. Zo plan ik wekelijks gesprekken met de jeugdigen op kantoor of tijdens huisbezoeken. Om meer informatie te krijgen over de situatie hebben huisbezoeken mijn persoonlijke voorkeur. Ook ben ik verbonden aan het Voortgezet Onderwijs (VO) waar ook verschillende vragen vanuit komen.

Aan elke handeling in mijn werk zit ook een stukje administratie verbonden, zo wordt alle informatie rondom een casus gerapporteerd. Wij voeren regiehulp uit wat betekent dat er regelmatig met alle betrokken partijen een multidisciplinair overleg (MDO) wordt gevoerd, om het proces te volgen en te beoordelen wat er verder nodig is. Daarnaast vragen wij indicaties aan bij de ketenpartners en schrijven wij hiervoor een perspectiefplan waarin wij vanuit de verschillende leefgebieden breed uitvragen. Dit om een goed beeld te krijgen wat de jeugdige nodig heeft.

Omdat je in de functie van Ouder- Kind Adviseur zelfstandig een caseload draait en in veiligheidszaken in tweetal werkt, vind ik het zelf prettig zichtbaar op kantoor te zijn. Daarnaast is het in mijn functie van aandachtsfunctionaris belangrijk dat er overleg met mij kan worden gepleegd. Komt het na een huisbezoek beter uit de administratie thuis verder op te pakken, dan is hier ook de vrijheid voor. Het is belangrijk dat je je tijd zo efficiënt als mogelijk indeelt."

 

Waar haal jij het meeste energie uit in jouw werk?

" De diversiteit aan taken en het samenwerken met de verschillende disciplines geeft mij het meeste energie. Veiligheid en multi-probleemgezinnen vind ik nog steeds het meest interessant. Verder vind ik het bewaken van de processen ook heel leuk. Het “face to face” contact en het vrij inrichten van de hulpverlening, vind ik een erg fijne manier van werken."

 

Wat zie jij als de grootste uitdagingen die jij tegenkomt in jouw werk?

“We merken binnen de hulpverlening dat de casussen steeds zwaarder worden. We werken wel in het vrijwillig kader, maar de hulp is niet vrijblijvend wat bij ouders of de jeugdige kan zorgen voor weerstand. Met vertragingen in het proces en met weerstand, moet je wel om kunnen gaan. Gelukkig neem ik het werk niet mee naar huis en kan ik goed loslaten.

Doordat wij niet in een gedwongen kader werken, maar sommige maatregelen wel getroffen moeten worden, merken wij dat we soms maar hele kleine stappen kunnen zetten. Dat frustreert soms wel. In dit soort omstandigheden is de veiligheid van het kind waarborgen natuurlijk het belangrijkste. Elke kleine stap is hierin een overwinning. En ook hier is het weer belangrijk dat je bepaalde dingen kunt loslaten. Je kunt niet altijd voorspellen hoe een casus loopt en hoe mensen reageren. Mijn prioriteit ligt altijd bij het kind. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Vanuit ervaring heb ik gemerkt dat zolang ik helder communiceer en dingen goed uitleg, dit de meeste weerstand wegneemt. Het blijft belangrijk verwachtingen die ouders of de jeugdigen hebben uit te spreken in een startgesprek. Dit om duidelijk aan te geven wat er wel en niet binnen de mogelijkheden ligt, om op die manier teleurstellingen te voorkomen. Door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt (vanuit transparantie), is er een grotere kans dat de samenwerking blijft bestaan."

 

Hoe ervaar jij OKT als organisatie?

"Ik ervaar het OKT als een dynamische organisatie waar geen hiërarchische sfeer hangt. Dat werkt erg prettig. Ik werk met collega’s op verschillende niveaus. Er is een prettige samenwerking onderling, waarbij er binnen de jeugdartsen, jeugd-psychologen, jeugdverpleegkundigen en OKA’s korte lijntjes bestaan."

 

Hoe ziet de onderlinge samenwerking eruit tussen de teams?

“Het OKT Noord-Oost bestaat uit een team van ongeveer dertig collega’s. Wat verfrissend is, is dat ik ergens in het proces met elke expertise en discipline wel een keer te maken krijg. Afhankelijk van waar we in het proces zitten, trek ik veel op met collega’s en kunnen we met elkaar sparren om gebruik te maken van elkaars kennis en vakgebied.

Uiteraard zijn er ook vaste momenten waarop we als team of in subteams overleggen gepland hebben. We hebben zoals bijvoorbeeld het casuïstiekoverleg waarin we onze casussen op inhoud uitgebreid kunnen bespreken. Dit is een erg prettig overleg waarin we met de collega’s vanuit verschillende invalshoeken de casus kunnen bespreken.

Daarnaast hebben wij om de week een overleg met alle teams bij elkaar om inzichten te krijgen vanuit verschillende invalshoeken. Zo zijn hier onder andere de Ouder- en Kind Adviseurs, Jeugdpsychologen, Teamleiders en Jeugdartsen aanwezig.

Tot slot hebben wij met enige regelmaat intervisie gepland staan om meer in te zoomen op jouw eigen proces. Hoe handel ik, waarom handel ik zo, hoe ga ik met dingen om en wat is mijn gevoel. Ik denk dat het goed is hierbij stil te staan.”


Hoe wordt er door OKT geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling?

“Er worden veel kansen geboden om jezelf verder te ontwikkelen en meer kennis op te doen. Zo worden er intern opleidingen aangeboden. Het OKT investeert in persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

Er zijn cursussen die iedereen aangereikt worden waar je SKJ punten mee kunt behalen. Sommige cursussen zijn verplicht zoals de cursus met betrekking tot veiligheid casussen (TOP-3 methodiek). Dit is een verplichte cursus om op een uniforme manier een veiligheidscasus te benaderen."

 

Waar moet iemand die werkt bij OKT over beschikken?

“Het belangrijkste is denk ik dat je zelfstandig kunt en durft te werken, maar er wel voor zorgt dat je bij belangrijke beslissingen een collega consulteert. Als Ouder- en Kind Adviseur moet je wel van aanpakken weten. Er wordt verwacht dat jij jouw eigen werkzaamheden goed kunt indelen en daarbij prioriteiten stelt. Het is wel belangrijk dat je het overzicht kunt bewaren. Soms zullen er veel fysieke gesprekken, telefoontjes en teams- overleggen plaatsvinden, maar je moet daarnaast ook nog ruimte maken om deze administratief te kunnen verwerken. Er zit veel vrijheid en flexibiliteit in de planning, maar daarin is een stukje “timemanagement” wel essentieel.”

 

Wat maakt dat jij trots bent op de organisatie?

“Het OKT is een hele diverse en inclusieve organisatie. Onze collega’s komen uit veel verschillende vakgebieden wat de samenwerking heel vruchtbaar maakt en veel situaties vanuit verschillende invalshoeken worden aangevlogen. De verschillende collega’s komen bijvoorbeeld uit de specialistische jeugdhulp of welzijnsorganisaties.

Voor het OKT heb ik bij Veilig Thuis gewerkt en ervoor erg lang bij Het Leger des Heils afdeling Restart die de hele stad Amsterdam bediende. In mijn werk ligt het accent vanwege mijn ervaring op de complexere problematiek. Collega OKA's doen ook meer preventieve activiteiten zoals het geven van trainingen aan kinderen, jongeren en ouders.

Ik ben trots dat wij zo breed zorg kunnen bieden en goede ondersteuning vormen in de hulpverlening voor de stad. Zo kan onze hulp heel laagdrempelig zijn zoals het bieden van opvoedondersteuning. De hulpvraag kan ook veel breder zijn en leiden tot de inzet van specialistische jeugdhulpverlening (SJH).

Kortom, wij bieden vanuit de sociale wijkteams op elk niveau hulp in heel Amsterdam."