Terug naar overzicht

Medewerker Sociaal Wijkteam, wat doe je dan?

Sociale Wijkteams zijn actief in elke gemeente in Nederland (hoewel ze niet overal hetzelfde heten). Zo ook in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Wat houdt een Sociaal Wijkteam in en wat doe je als medewerker van een Sociaal Wijkteam? Advizo legt het uit.

Sociale Wijkteams: Gespecialiseerde jeugdhulp

Inwoners met vragen over (het gedrag van) hun kind kunnen terecht bij professionals die hun kind al kennen. Denk hierbij aan scholen, het consultatiebureau of de huisarts. Als blijkt dat er meer of gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt er door deze professionals doorverwezen naar het Sociaal Wijkteam. Ook kunnen ouders zelf direct contact opnemen. Medewerkers van het Sociale Wijkteam inventariseren vervolgens de hulpbehoefte en maken samen met de inwoner een plan van aanpak. De rol van de medewerker bestaat uit het activeren van de eigen kracht van het gezin en hun netwerk, geven van tips en adviezen, regelen van de juiste hulp en toezien op het behalen van de vooraf opgestelde doelen. De hulpverlening is op vrijwillige basis. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat iedereen eigenaar is van zijn eigen leven, van zijn problemen en ook van de oplossingen.

Bekijk hier alle vacatures voor Sociale Wijkteams.

Hoe ziet de dag van een medewerker Sociaal Wijkteam eruit?

Yana is een van de medewerkers van het Sociale Wijkteam in de regio ‘s-Hertogenbosch. Yana vertelt wat haar werkzaamheden zijn: “Ik start mijn dag vaak met een huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek inventariseer ik hoe het (sociale en professionele) netwerk van het gezin eruit ziet, welke krachten en zorgen er zijn en doe ik een weging op veiligheid. Veiligheid van het kind staat hierin altijd voorop. Vervolgens bekijk ik welke vervolgstappen nodig zijn. Omdat de gemeente bij de inrichting van het Sociale Wijkteam heeft gekozen voor een regisseursmodel met betrekking tot hulpverleners, neem ik alleen actie als de ondergrens van veiligheid in gevaar dreigt te komen. Ik bied het gezin alle hulp om uiteindelijk zelf de oplossing van de hulpvraag tot stand te brengen.

Aanwezig op de achtergrond

Tijdens het eerste huisbezoek dient het gezin zelf een hulpvraag te formuleren. Aan deze hulpvraag hangen we dan samen concrete doelen met bijbehorende acties. De afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Als het gezin behoefte heeft aan regie, wordt dit ook vastgelegd in dit plan. Als medewerker van het Sociaal Wijkteam denk ik mee en adviseer ik het gezin hoe zij een maximale transformatie kunnen behalen. Gedurende het gehele traject ben ik op de achtergrond aanwezig en beweeg ik zo veel mogelijk met het gezin mee. Het gezin lost problemen vanuit eigen kracht op. Als er sprake is van een onveilige situatie, dan spring ik in en treed ik robuust op. Een Sociaal Wijkteam medewerker kijkt dus eigenlijk vanaf een afstand mee. Ik behoud de regie op de hulpverlening binnen het gezin, waarbij we voortdurend samen kijken naar mogelijkheden en eigen kracht.

Coördineren, analyseren & organiseren

Iedere dag ga ik met veel plezier naar mijn werk. Werkzaamheden die ik leuk vind – zoals coördineren, analyseren en organiseren – kan ik elke dag inzetten. Ik ben een aanjager in de transformatie, door o.a. buiten kaders te denken en aan te sturen op een betere samenwerking met verschillende professionals. Verbindingen leggen en bruggen bouwen vind ik uitdagend, en juist daarom zo leuk! Als medewerker van een Sociaal Wijkteam kom ik iedere dag weer nieuwe uitdagingen tegen.

Aan het eind van mijn werkdag delen wij als team onze successen. Nadat ik mijn agenda heb gecheckt en een to-do-lijstje voor de volgende dag heb gemaakt, sluit ik mijn computer af. Op naar een nieuwe werkdag!”

Yana Dokter, medewerker Sociaal Wijkteam Jeugd.

Is de functie Medewerker van een Sociaal Wijkteam ook iets voor jou? Bekijk hier onze openstaande vacatures.