Terug naar overzicht

Personeelstekort in de jeugdzorg aflevering 2: Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdbescherming Overijssel schreef het al in hun blog: goede jeugdbeschermers worden schaars.
Het personeelstekort in de jeugdzorg is een groeiend probleem. Daarom maakte de jeugdbeschermingsinstantie in maart 2022 de stap om hun volledige werving en selectie uit te besteden aan Advizo. Hoe bevalt deze samenwerking tot nu toe en hoe kijkt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) nu aan tegen het personeelstekort? Teammanager en MT-lid Janet Noordman vertelt over wat zij zelf al doen en hoe Advizo ondersteunt.

 

Stagiaires binnenhalen en binden

“Eerder lukte het ons nog wel om ervaren medewerkers binnen te halen. Dat wordt nu ingewikkeld”, vertelt Janet. “Daarom moeten we andere wegen inslaan. Zo werken we met junior rapporteurs. Zij lopen eerst 10 maanden stage bij de teams jeugdbescherming en jeugdreclassering vanuit het hbo. In het 4e leerjaar kunnen ze hun afstudeerproject bij JbOV uitvoeren en werken ze daarnaast bij ons als junior rapporteur ter ondersteuning van de uitvoerende teams. Van daaruit kunnen ze verder groeien tot jeugdbeschermer”.
Deze aanpak blijkt succesvol, zo vervolgt ze. “Uit de praktijk blijkt dat gemiddeld 8 van de 10 stagiaires blijft. Zo kunnen we deze nieuwe collega’s al vroeg aan onze organisatie binden en kunnen ze geleidelijk wennen aan het werk.”

Steun- en stuurstructuur voor junior jeugdbeschermers

Jeugdbescherming Overijssel doet er alles aan om nieuwe jeugdbeschermers goed te begeleiden en zo vroegtijdige uitstroom te voorkomen. Janet: “We hebben een mooi inwerkprogramma. Startende jeugdbeschermers mogen 9 maanden doen over hun caseload-opbouw, en krijgen ze een jaar lang intensieve begeleiding door onze steun- en stuurstructuur. Dit betekent dat ze in het eerste half jaar intensieve gesprekken aangaan met een persoonlijke mentor, teammanager en de gedragswetenschapper. Ook kunnen ze in hun eerste jaar veel meelopen met meer ervaren collega’s en krijgen ze juridische ondersteuning. Sinds dit jaar hebben we ook senior ondersteuners, die meegaan naar een zitting of moeilijk gesprek, of meedenken in een reactie op een mail. Zij zijn breed inzetbaar en kunnen ook ondersteunen bij het inwerken van nieuwe medewerkers.”

Veel samen doen helpt

Ook doen onze jeugdbeschermers veel samen, vertelt Janet. “Er zijn wekelijks kleine casuïstiekgroepen van zo’n 5 collega’s samen met een gedragswetenschapper. In deze casuïstiekbespreking worden alle kernbeslissingen met elkaar genomen. Ook hebben we methodische leerbijeenkomsten (mlb’s), waar jeugdbeschermers onder begeleiding van een gedragswetenschapper een dilemma inbrengen. Daarnaast is er intervisie. Complexe echtscheidingszaken worden door 2 jeugdbeschermers uitgevoerd. We merken dat collega’s deze werkwijze en ondersteuning prettig vinden. Ze voelen zich gesteund en ervaren het werk als minder zwaar, omdat ze meer samen doen.”

Traineeship in de jeugdzorgketen

Om starters het vak geleidelijk in te laten rollen, heeft Jeugdbescherming Overijssel sinds ruim een jaar ook een traineeship opgezet in de keten, samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Janet: “Dit houdt in dat er momenteel 3 mensen rouleren tussen de 3 organisaties. Ze werken boven formatie. Ze hebben al een diploma en een SKJ-registratie op zak, maar worden in die tijd niet belast met alleen zaken draaien. Op die manier kunnen ze het vak leren in de keten. Nadat ze het traject hebben doorlopen, komen ze in dienst bij een van de ketenorganisaties.”

De jeugdzorgformatie op peil houden met Advizo

Het binden van nieuwe jeugdbeschermers en een goed inwerkprogramma is al een eerste vraagstuk. Maar hoe kom je dan aan die nieuwe jeugdbeschermers? Het blijft een uitdaging om de formatie op peil te houden, want uitstroom is er altijd. Janet: “We hebben momenteel de formatie op orde, maar daar moeten we hard voor blijven werken. Daarom werken we sinds afgelopen maart samen met Advizo. Dat bevalt heel goed. De lijntjes voor werving en selectie zijn kort, en er is doorlopend contact. Het werkt als een trein. Waar we eerder losse opdrachten moesten uitzetten voor bijvoorbeeld het opzetten van een vacature, geven we nu gewoon aan dat we iemand nodig hebben. Dan regelt Advizo de rest.”

Ze vervolgt: “Ik durf wel te zeggen dat we de formatie op orde hebben. Ik weet niet hoe het was geweest als we niet met Advizo hadden gewerkt, maar het is wel een prettig gevoel dat ik alleen maar hoef te bellen of mailen naar onze contactpersoon en ze gaan aan de slag!”

“Om de werving meer kracht bij te zetten zijn we in maart van dit jaar gestart met een eigen arbeidsmarktcampagne, genaamd ‘Deel een toekomst’. Hiermee brengen we het werk van jeugdbescherming in beeld en proberen we potentiële kandidaten te motiveren om de (over)stap naar JbOV te maken.”

Ontwikkelassessment

“Als ik kijk naar de kandidaten, was het aan het begin wel zoeken. Ik ben gewend om heel kritisch te zijn bij de selectie, en dit moet ik wat loslaten. Dit doet Advizo al. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om mensen over te nemen.
Wat ik interessant vind, is dat Advizo werkt met een ontwikkelassessment. Als zij denken dat een persoon geschikt is voor ons, dan sturen ze een berichtje met het cv en een stukje verhaal. Lijkt het ons wat, dan hebben we een klikgesprek. Als dit goed bevalt, neemt Advizo een ontwikkelassessment af bij de kandidaat. Wij krijgen de uitslag en als we vervolgens met kandidaten praten, halen we die er ook bij. We bespreken samen waar punten liggen waar we diegene mee kunnen begeleiden.”

De toekomst voor werkgevers in de jeugdbescherming

Over de toekomst zegt Janet: “Er is veel verkeerde beeldvorming over de jeugdbescherming. Elke GI heeft weer een andere dynamiek. Binnen het krachtensysteem zijn we best wel een steady organisatie. We blijven ons inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden voor onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Daarnaast willen we ons vooral blijven onderscheiden door een fijne werkgever te zijn. Dit doen we door dichtbij onze medewerkers te staan; zo kunnen we ze het beste begeleiden en ondersteunen. Betrokkenheid, saamhorigheid en zingeving zijn belangrijke dingen. Ook is professionele autonomie belangrijk, want jeugdbeschermers hebben een bepaalde vrijheid van handelen nodig binnen de geboden steun- en stuurstructuur.”

Wil je ook samenwerken met Advizo?

Advizo doet er met jouw organisatie alles aan om het personeelstekort in de jeugdzorg terug te dringen. Denken jullie er ook aan om de werving en selectie uit te besteden? Bel ons, we adviseren je graag!