Terug naar overzicht

Werken bij Veilig Thuis, wat doe je dan?

Leanne werkt als onderzoeker bij Veilig Thuis. Zij vertelt over de invulling van een gemiddelde werkdag. Leanne vertelt:

“Het advies- en meldpunt Veilig Thuis is er voor iedere vorm van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Iedere melding die binnenkomt wordt onderzocht op inhoud en er wordt een inschatting gemaakt hoe veilig/onveilig de situatie is. Het uitzoeken van de melding is de taak van een onderzoeker, de beoordeling vindt plaats in overleg met de collega’s van het team en een gedragsdeskundige. Lees snel verder en ontdek hoe een gemiddelde werkdag bij Veilig Thuis er voor mij uitziet.

De werkzaamheden

Nadat ik onder het genot van een kopje koffie met mijn collega’s de dag heb doorgesproken, start ik mijn computer op en check ik mijn e-mail en gemiste telefoongesprekken. Aan de hand van mijn lopende onderzoeken bepaal ik mijn prioriteiten en ga ik daarmee aan de slag. Dagelijkse werkzaamheden bij Veilig Thuis bestaan uit:

  • Binnenkomende meldingen onderzoeken: de inhoud van de melding, de personen waar het over gaat, eventuele eerdere gevallen van mishandeling, etc.;
  • Het maken van plannen van aanpak: informatie die al bekend is bij Veilig Thuis zet ik op papier. Ik denk ook alvast na op welke vragen ik antwoord moet hebben om uiteindelijk een goed advies te kunnen geven;
  • Plannen van huisbezoeken: dit houdt in dat de bij de melding betrokken perso(o)n(en) van mij een brief of belletje krijgen ter aankondiging van een huisbezoek;
  • Huisbezoeken doen: tijdens het bezoek bespreek ik de melding en de visie van de betrokkenen hierop. Wat zijn de omstandigheden, hoe zit het systeem in elkaar, wat was de aanleiding van het incident wat tot een melding heeft geleid. Ook onderzoek ik wat er goed gaat en wat de betrokkenen kan helpen om herhaling van het huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling te voorkomen;
  • Schrijven van (onderzoeks)rapportages;
  • Contact met diverse instanties (denk hierbij aan een school, huisarts, ziekenhuis, politie, enz.) om zicht te krijgen op hun ervaringen met en mening over de betrokkenen. Deze informatie helpt mij ook om een beeld te krijgen van hoe het met betrokkenen gaat op de levensgebieden buiten de thuissituatie;
  • Formuleren adviezen: samen met collega’s en de gedragsdeskundige beoordeel ik uiteindelijk alle informatie en bespreken we wat ons advies wordt. Het doel hiervan is altijd om nieuwe incidenten te voorkomen. In sommige gevallen help ik de betrokkenen met het aanvragen en opstarten van hulpverlening;
  • Monitoring van adviezen: ik kijk of de adviezen die door Veilig Thuis gegeven zijn na verloop van tijd ook het gewenste effect hebben, of dat er bijgestuurd moet worden. Dit doe ik door betrokkenen na een paar maanden op te bellen. Soms neem ik ook contact op met betrokken hulpverleners of professionals.

Werken bij Veilig Thuis is divers en afwisselend

Zoals je leest: heel divers werk! Dat vind ik er zelf juist zo leuk aan. Omdat elk traject maar maximaal 10 weken duurt, heb je veel te maken met nieuwe onderzoeken, nieuwe mensen en nieuwe instanties. Ook de problematiek waar ik mee te maken krijg is heel divers. Niet alleen incidenten waar heel duidelijk sprake is van huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling komen binnen bij Veilig Thuis. Ook complexe scheidingen, problemen als gevolg van psychiatrische problematiek, burenruzies en eenmalige incidenten komen voor. Flexibiliteit is daarom een belangrijke kwaliteit in dit werk. In staat zijn om los te laten is ook erg belangrijk. Er kunnen heftige meldingen tussen zitten en betrokkenen vinden het soms lastig of spannend om de samenwerking met Veilig Thuis aan te gaan. Daardoor is samenwerken soms een uitdaging.

Samenwerkingen binnen én buiten Veilig Thuis

Gelukkig doe ik dit werk niet alleen. Naast de samenwerking met mijn Veilig Thuis-collega’s werk ik veel samen met allerlei andere instanties. Samen maken we ons sterk om goede adviezen te geven die de betrokken écht op weg helpen naar een leven zonder huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling. Gemakkelijk is het zeker niet altijd, maar ik ben ondanks dat blij en trots dat ik op mijn manier kan bijdragen aan een Veilig Thuis voor iedereen!

Voordat ik mijn computer na weer een drukke afwisselende dag afsluit, bekijk ik alle lopende onderzoeken en besluit ik of ik de belangrijkste werkzaamheden voor die dag afgerond heb.”

Leanne Smeets – Onderzoeker bij Veilig Thuis

Is werken bij Veilig Thuis ook iets voor jou? Bekijk hier snel onze openstaande vacatures!