Terug naar overzicht

Werken met de doelgroep AMV

Riad kwam in 2022 het team van Nidos versterken. Hiervoor had hij al veel ervaring opgedaan als jeugdbeschermer. Nu hij werkt met de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) zijn zijn werkdagen erg divers. In dit interview vertelt hij over zijn werk met de doelgroep AMV. Hij begeleidt minderjarigen die nieuw in Nederland zijn en zorgt ervoor dat zij onderdak, begeleiding, zorg en juridische ondersteuning krijgen.

 

Van jeugdwerker naar werken met de doelgroep AMV

"In 2022 werd mij gevraagd om het team te versterken bij Nidos. Voordat ik daar kwam werken, had ik jarenlang als zelfstandige gewerkt en veel ervaring opgedaan als jeugdbegeleider. Mijn werkervaring omvatte onder andere het werken in de hulp(nood)dienst, als jeugdbeschermer, als teamlid bij een wijkteam en als maatschappelijk werker. Ik heb voornamelijk gewerkt als jeugdbegeleider en heb in die verschillende posities binnen het werkveld veel geleerd.”

“Toen ik de kans kreeg om bij Nidos aan de slag te gaan, wist ik meteen dat ik deze uitdaging wilde aangaan. Ik had al ervaring met de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV), vanuit een andere rol. Het werken met deze doelgroep is uitdagend en ik weet dat er goed werk verricht wordt. Ik voel me zeker op mijn plek bij Nidos en ben blij dat ik deel uitmaak van de organisatie."

“Samen zorgen we voor de juiste hulp en begeleiding”

"Ik begeleid minderjarigen die nieuw zijn in Nederland. Deze jongeren worden toegewezen aan een jeugdbeschermer, die hen begeleidt en ondersteunt om hun weg te vinden in Nederland. In mijn werk heb ik veel contact met de betrokken partijen, zoals opvanglocaties en het Servicecentrum Opvang Asielzoekers (SCOA). De pupillen zijn over het algemeen zeer veerkrachtig en wij ondersteunen deze veerkracht. Soms hebben de jongeren ook hulp nodig bij traumaverwerking en dan schakel ik met de betreffende partijen.”

“Elke werkweek is anders en afhankelijk van de casus waar ik op dat moment aan werk. Het kan zijn dat ik bezig ben met het begeleiden van de procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of het doorverwijzen van pupillen naar de juiste zorginstanties en moet ik ervoor zorgen dat alle juridische en andere zaken in het belang van de pupil geregeld zijn. Vaak ben ik betrokken bij een casus vanaf het begin, echter kan het ook zijn dat ik pas later word ingeschakeld en een pupil al een deel van het proces heeft doorlopen.”

“Samen met de pupil en alle betrokken partijen werk ik aan het bieden van de juiste zorg en begeleiding. Dit kan onder andere inhouden dat we zoeken naar een passende verblijfplaats en therapie voor de jongere.”

“Het werk als jeugdbeschermer is intensief en uitdagend en geeft ook veel voldoening. Ik had vooraf verwacht dat het flink wat werk zou zijn en dat een casus heel divers kan zijn, en dat is ook zo gebleken. Maar met de juiste aansturing en begeleiding zie ik jongeren aarden in Nederland en dat is waar ik het voor doe. Ook kan hun perspectief buiten Nederland liggen. Ook dan is de juiste ondersteuning noodzakelijk."

“Ik wil alles op alles zetten om een jongere te bieden wat zij nodig hebben”

"De wachttijd bij het IND is lang en in de tussentijd hebben de jongeren veel vragen of hebben ze hulp nodig bij traumaverwerking en met het aarden in Nederland. De meeste pupillen hebben al flink wat meegemaakt voor ze aankomen in Nederland. En de lange wachttijd bij het IND vergt veel geduld.” 

“Vanaf het begin van een casus wil ik alles op alles zetten om een jongere te bieden wat zij nodig hebben. Denk hierbij aan de veiligheid, dat de jongeren zich prettig en veilig voelen en dat zij zich kunnen ontwikkelen en naar school kunnen gaan. Hierbij komt veel verantwoording kijken en deze voel ik ook: tijdens het gehele proces en bij de opvang in Nederland."

“Er is veel behoefte aan veiligheid” 

"Een van de belangrijkste behoeften die ik heb geconstateerd bij het werken met deze doelgroep, is de behoefte aan veiligheid. Het is belangrijk dat er iemand is die hen kan opvangen en voor hen klaarstaat. Deze jongeren zijn hier zonder hun ouders en familie, dus de verantwoordelijkheid ten opzichte van de pupil is groot. Gelukkig heb ik veel ervaren collega's die kunnen ondersteunen en bijspringen als ik elders werk en een pupil vragen heeft.”

“Het bieden van veiligheid en een luisterend oor en het zo goed mogelijk begeleiden van hun proces is de beste manier om deze doelgroep te ondersteunen. Dit werk vereist veel verantwoordelijkheid en organisatie, maar ik vind het juist geweldig dat ik als jeugdbeschermer mijn expertise hierin kan laten zien. Ik vind het werk ontzettend leuk en daarom schrik ik niet terug als er veel geregeld moet worden. Ik denk dan alleen maar aan de vooruitgang die we boeken."

“Een omgeving te creëren waarin zij zich veilig voelen”

"Om minderjarige alleenstaande vreemdelingen te helpen bij het aanpassen aan een nieuwe omgeving, is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin zij kunnen meedoen aan activiteiten in de samenleving. Het geleidelijk aan leren van de Nederlandse taal en cultuur speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het begrijpen van de regels en normen in Nederland. Uiteraard met respect voor hun eigen cultuur. Het ene kind heeft hier meer tijd voor nodig dan het andere."

Wil jij werken met de doelgroep AMV?

Wil jij ook werken met deze doelgroep net als Riad of aan de slag als jeugdbeschermer? Bekijk dan onze vacatures. Verder praten over jouw kansen binnen de jeugdzorg? Neem contact met ons op!