Terug naar overzicht

Yvonne de Ridder over haar werk als jeugdzorgexpert binnen Advizo

 

 

Yvonne is jeugdzorgexpert binnen ons vaste team bij Advizo. Dit betekent dat ze in vaste dienst van Advizo is en steeds voor een aantal maanden bij verschillende opdrachtgevers werkt. In deze blog komen we meer te weten over Yvonne en haar rol als jeugdzorgexpert.

 


Wie is Yvonne?

Yvonne is 56 jaar en werkt inmiddels zeven jaar als jeugdzorgprofessional binnen dit team. Op jonge leeftijd wist Yvonne al dat zij met jonge kinderen wilde werken en heeft dan ook de opleiding hbo-Jeugdwelzijnswerk gevolgd. Na haar studie is zij terechtgekomen op de afdeling kinderneurologie als pedagogisch medewerker, maar merkte dat toen zij zelf moeder werd, de gebeurtenissen op deze afdelingen haar te diep raakte. Toen heeft zij de keuze gemaakt op een kinderdagverblijf te gaan werken, totdat bij haar de rust wedergekeerd was.

Na een tijdje merkte Yvonne dat zij weer meer behoefte had aan uitdaging in haar werk en heeft vervolgens haar eerste kennismaking gehad met de jeugdzorg bij Bureau Jeugdzorg. Na een aantal jaren hier te hebben gewerkt, bleek de hoge werkdruk en uren niet passend voor Yvonne in combinatie met haar jonge kinderen als alleenstaande moeder en is zij in een hospice gaan werken als coördinator om hier een betere balans in te krijgen.

Toen haar kinderen ouder werden en Yvonne weer meer uren wilde gaan werken, is de jeugdzorg altijd blijven hangen. Na jaren uit het vak te zijn geweest heeft Yvonne bewust de keuze gemaakt in een team te stappen waar zij opdrachten aanneemt van tijdelijke aard. Zo had zij de kans om aan te voelen of de jeugdzorg haar nog wel gelukkig maakte en binnen verschillende organisaties te kunnen proeven waar haar affiniteit lag.

Als jeugdzorgprofessional binnen verschillende organisaties

Zeven jaar geleden is Yvonne gestart bij onze zusterorganisatie Careflex en is overgegaan naar Advizo toen onze krachten gebundeld werden als Partinzo Groep. De afgelopen jaren heeft Yvonne opdrachten uitgevoerd binnen verschillende organisaties en gewerkt met diverse doelgroepen binnen zowel vrijwillig als gedwongen kader. Zo is zij gestart bij de Jeugdbescherming, maar heeft ook een periode gewerkt binnen de Jeugdteams en Veilig Thuis.

Voor Yvonne is de afwisseling als jeugdzorgprofessional heel prettig. Zij vindt het leuk om een organisatie binnen te treden wanneer de nood het hoogste is en er ad hoc taken moeten worden opgepakt. Ook ‘de klus klaren’ binnen een bepaalde termijn spreekt haar aan. Hierbij is het voor haar wel belangrijk om aan het begin een goede afweging te maken of haar tijdelijke aanwezigheid gunstig is voor het kind of gezin. Soms is een verleden zo heftig dat de keuze wordt gemaakt het toch te laten oppakken door een vaste jeugdbeschermer.  

Het brengt voor Yvonne ook een stukje uitdaging mee om binnen een relatief korte tijd iets op te bouwen met een gezin. “Aan het begin van een traject is het zeker goed om terug te kijken op het verleden en op de hoogte zijn van een stukje geschiedenis wat hieraan vooraf is gegaan. Dat is een deel pijn wat mensen meebrengen. Vervolgens is het van belang dat ik snel de omslag kan maken naar wat er nu nodig is en wat we daarvoor kunnen inzetten. Het geeft me dan ook extra voldoening als de doelen worden bereikt.”

 

De meerwaarde binnen het vaste team bij Advizo

Yvonne geeft aan dat het voor haar een grote meerwaarde heeft om op deze manier op projectbasis vast in dienst te zijn bij Advizo. Dit zorgt voor haar voor de juiste balans tussen afwisseling in haar werk en zekerheid door middel van een vast contract. “Daarnaast is er ook een binding met de andere jeugdzorgprofessionals in het team. Zo hebben we de mogelijkheid trainingen en intervisies te volgen samen en kunnen we daarmee ook nog eens SKJ-punten verdienen. Tijdens deze momenten kunnen we ook fijn ervaringen uitwisselen en omdat we allemaal binnen andere organisaties werken, kunnen we veel van elkaar leren. Eens in de zoveel tijd hebben we een leuk teamuitje en leren we elkaar nog beter kennen. We zijn een hecht clubje.”

Wil jij ook als Jeugdzorgprofessional starten bij Advizo

Vanuit haar jaren ervaring kan Yvonne stellen dat een sterke affiniteit met de (jeugd)zorg erg belangrijk is, maar weet ook welke eigenschappen erg helpend zijn in haar rol. “Het is gunstig om een sterk inlevingsvermogen te hebben. In veel gevallen, zoals bij vechtscheidingen, krijg je twee kanten van een verhaal te horen. Voor de ouders is hun kind het belangrijkste bezit en kunnen conflicten hoog oplopen. In zo’n situatie is het een uitdaging om het gezamenlijke belang centraal te houden. Dat is het welzijn van het kind.”

“De jeugdzorg is een mooi vakgebied, maar je moet wel stevig in je schoenen staan. Je komt binnen het werk regelmatig weerstand tegen vanuit ouders en die nemen geen blad voor de mond. Als buitenstaander heb je al snel een oordeel klaar vanuit eigen ervaringen en bagage. Dan is het belangrijk om wel neutraal naar de situatie te blijven kijken.”

Hoe zie je jouw toekomst als Jeugdzorgprofessional

“Momenteel ben ik bezig met een training systeemgericht werken en ga ik de kwaliteitsopleiding opvoedopstellingen doen. Dat richt zich op het onderdeel patronen doorbreken. Vaak zie je dat bepaald gedrag generatie op generatie wordt overgedragen, waardoor er een breekpunt nodig is om deze patronen te doorbreken en nieuw gedrag aan te leren. Een interessant onderwerp waarvan ik hoop dit in de toekomst te kunnen toepassen of implementeren binnen de jeugdzorg.”

“Verder zie ik mezelf ook de ontwikkelslag maken naar de rol van coördinerend werkbegeleider van een mobiel team. Situaties binnen de jeugdzorg kunnen heftig zijn en dat kan afschrikken als je niet goed wordt ondersteund als starter. De mobiele teams die Advizo momenteel heeft opgezet zijn ontzettend waardevol om ervoor te zorgen dat junioren goed begeleid worden aan het begin van hun carrière. Na jarenlange ervaring ben ik klaar om mijn kennis over te dragen.”