Terug naar overzicht

BOBA spreekt waardering uit over dat stapje extra!

Maatwerk zorg bij autisme
Boba biedt zorg aan mensen met autisme. Ieder mens is verschillend en vanuit dat vertrekpunt passen zij maatwerk toe, zodat ze elke cliënt de juiste zorg kunnen bieden.

Andrea Talamini, manager HR binnen Boba, kent Advizo al vanuit de tijd dat zij zelf nog werkzaam was bij Jeugdbescherming Rotterdam. Andrea vertelt hoe de Jeugdbescherming destijds open stond voor een verfrissende aanpak en het gesprek aanging met Advizo. Uit dit gesprek is een prettige samenwerking ontstaan: Advizo heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het werven van jeugdzorgpersoneel voor het Crisis Interventie Team. Niet voor niets is deze samenwerking met Advizo wederom tot stand gekomen op het moment dat zij bij Boba aan de slag ging.

 

 

“Een goede samenwerking gaat over elkaar begrijpen en weten wie je klant is. Zo betekent Advizo meer voor ons dan alleen personeel.” Waar Advizo zich volgens Andrea in onderscheidt, is dat de lat hoog ligt. “Advizo stuurt alleen mensen door die ze zelf ook zouden hebben aangenomen. Dit zie ik terug tijdens de gesprekken. Zelden heeft Boba meegemaakt dat er een mismatch werd gemaakt. De kandidaten die op gesprek komen beschikken over het Advizo-DNA: Professioneel, toegankelijk, vriendelijk en betrokken. Het hele totaalplaatje!”

Niet alleen ziet ze dit terug in de kandidaten, maar ook in de medewerkers van Advizo zelf. “De medewerkers zijn heel vriendelijk, wat opvalt. Daarnaast is het lijntje kort en volgt er altijd snel een reactie. Er wordt meegedacht met de klant en alles is bespreekbaar. Dit is hoe een samenwerking hoort te zijn, van beide kanten.”

“Advizo denkt buiten de kaders van de dienstverlening, wat verder gaat dan het werven van de juiste collega’s.”  

Behoud van goede professionals binnen de zorg blijft een aandachtpunt, 'hoe kunnen we medewerkers blijven binden en boeien?' Met de oprichting van de Boba Academie, gericht op kennisverbreding op het gebied van autisme, biedt Boba training en scholing aan  hun medewerkers om zich verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van autisme en aanverwante thema’s.

De Boba Academie is een belangrijk onderdeel van de Boba Autismegroep en verzorgt al enkele jaren opleidingen in het begrijpen en begeleiden van cliënten met autisme. Momenteel is Boba hard aan het werk om de academie verder uit te breiden. Zo vertelt Andrea: “We leerden Advizo nog beter kennen toen ze ons met het oog op deze ontwikkelingen in contact brachten met Jeugdbescherming West. Dit resulteerde in het uitwisselen van waardevolle informatie waar wij als organisatie veel profijt van hebben. Hier maken we dan ook dankbaar gebruik van!”

Professionele hulpverleners
Boba is een organisatie waarbinnen veel oog voor elkaar is. Het is daarom altijd belangrijk om de juiste, gekwalificeerde personen in dienst te hebben. “Wij betrekken de mensen die via de Advizo-constructie bij ons werken net zoveel bij het werk als onze eigen medewerkers. Hier wordt geen onderscheid in gemaakt. Iedereen die binnen Boba werkt, hoort erbij! Boba heeft dan ook altijd de intentie om de medewerkers die via Advizo werken over te nemen.”

Open communicatie en samenwerken
Hoe Boba en Advizo elkaar in de toekomst kunnen versterken en kunnen bouwen aan een sterk partnerschap? Andrea: “Door in verbinding met elkaar te blijven staan en elkaar verder te willen helpen.”

 

Andrea Talamini, Manager HR binnen Boba.