Terug naar overzicht

VT ZL roemt Advizo’s flexibiliteit en accuratesse

Advizo sprak Robert Bergs, unithoofd Veilig Thuis Zuid-Limburg, over de onderlinge samenwerking. Veilig Thuis Zuid-Limburg geeft advies in zaken waar burgers of professionals zich zorgen maken over geweld in afhankelijkheidsrelaties, neemt meldingen hierover aan en doet waar nodig onderzoek. Naar aanleiding van onderzoek geeft Veilig Thuis advies over vervolgstappen om nieuwe meldingen te voorkomen.
 

 

Robert vertelt dat de instroom van casussen bij Veilig Thuis tot op heden niet te beïnvloeden is. Doordat de instroom zo fluctueert is het nodig om snel op- of af te kunnen schalen. “Dit is lastig te regelen met vast personeel”, legt Robert uit. “Via detachering kunnen we hier beter op inspelen.”

"Advizo zoekt echt naar een passende oplossing in plaats van te kijken naar algemene afspraken."

In 2016 kwam Robert in aanraking met Advizo via coaches Marco en Chantal. Hoe ziet de samenwerking tussen Veilig Thuis en Advizo er uit? “Constructief. Advizo zoekt echt naar een passende oplossing in plaats van te kijken naar algemene afspraken. Een groot voordeel in vergelijking met andere detacheringsbureaus is de snelheid waarmee Advizo kandidaten aanlevert.” Er moet natuurlijk wel kwaliteit geleverd worden, omdat Veilig Thuis met een kwetsbare doelgroep werkt. Hoe waarborgt Advizo deze kwaliteit? Robert licht toe: “De kandidaten van Advizo worden begeleid door Marco en Chantal. Daarnaast worden alle nieuwe medewerkers voor hun start bij Veilig Thuis geïnformeerd over de specifieke punten die gelden voor de regio Zuid-Limburg.”

Desgevraagd geeft Robert aan dat hij Advizo aan zou bevelen bij andere organisaties. “Vanwege de flexibiliteit, de snelheid waarmee zaken worden afgehandeld en het feit dat de afhandeling accuraat gebeurt. Advizo reageert snel op alle vragen, op alle gebieden.” Robert voegt daar nog aan toe: “Ik waardeer het verder dat er vanuit de directie actief meegedacht wordt over hoe de samenwerking in de toekomst er uit moet komen te zien. Er wordt kritisch gekeken of de huidige vorm ook passend blijft met alle nieuwe ontwikkelingen. En dat is nodig, want Veilig Thuis krijgt de nodige extra taken per 1 januari 2019.”

Robert Bergs, unithoofd Veilig Thuis Zuid-Limburg.