Veelgestelde vragen door werkgevers

Hier vindt u vragen die wij regelmatig krijgen van andere opdrachtgevers. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan horen we uiteraard graag van u.

Categorieën 

Wat is de visie van Advizo?

Wij streven naar een situatie waarin alle (jeugd)hulpverleningsinstanties in Nederland werken met voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde professionals om optimale zorg aan cliënten te kunnen bieden.

Wat is de missie van Advizo?

Advizo faciliteert volledig verzorgde en professionele personeelsoplossingen binnen de (jeugd)hulpverlening.

Hoeveel procent van de medewerkers van Advizo wordt door de opdrachtgever overgenomen na succesvolle detachering?

90% van onze medewekers wordt in dienst overgenomen door onze opdrachtgevers. Dit getal is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 4 jaar.

Hoe gaat het proces via Advizo te werk?

De manier waarop wij te werk gaan, kunt u middels deze video bekijken waarin we dit stap voor stap uitleggen in 2 minuten.

Hoe kan ik een vacature uitzetten bij Advizo?

Dit kan door op onze website een aanvraagformulier in te vullen, of naar kantoor te bellen 0184 - 633 842 en de aanvraag telefonisch toe te lichten. 

Kan een opdrachtgever een kandidaat kosteloos in dienst nemen?

Ja, dit kan. De medewerker kan kosteloos overgenomen worden nadat deze 1.040 uren gewerkt heeft. Een eerdere overname is ook mogelijk, er is dan een vergoeding van toepassing.

Kan een opdrachtgever een kandidaat vroegtijdig in dienst nemen?

Ja, dit kan. De medewerker kan kosteloos overgenomen worden nadat deze 1.040 uren gewerkt heeft. Een eerdere overname is ook mogelijk, er is dan een vergoeding van toepassing.

Kan een opdrachtgever een kandidaat per direct in dienst nemen?

Ja, dit kan. Op dat moment is een Werving- & Selectiefee van toepassing.

Wie betaalt ziekte-, verlof- en feestdag uren tijdens de detachering?

Deze uren komen voor rekening van Advizo. Alleen daadwerkelijke uren worden gefactureerd. 

Welke opzegtermijn wordt in acht genomen indien de opdrachtgever het detacheercontract met de medewerker wenst te beëindigen?

Als je als opdrachtgever gemotiveerd kan aantonen dat de detachering gestopt moet worden, geldt een opzegtermijn van twee weken.

Wie vraagt de VOG voor de medewerker aan?

De VOG wordt aangevraagd door Advizo, uiteraard kan dit ook in overleg worden afgestemd door de opdrachtgever. 

Wie is verantwoordelijk voor het faciliteren van een telefoon en computer voor de medewerker tijdens de detachering?

Vanwege de AVG en privacywetgeving dient dit altijd door de opdrachtgever gefaciliteerd te worden. 

Wie is verantwoordelijk voor het proces omtrent de SKJ-registratie van de medewerker?

De kandidaat is als professional verantwoordelijk voor zijn/haar eigen SKJ-registratie. Advizo zal uiteraard in contact blijven met de kandidaat over de aanvraag en de voortgang hiervan. Waar nodig bieden de medewerkers van Advizo advies en begeleiding in dit proces.

Wie is verantwoordelijk voor het SKJ geaccrediteerde praktijkprogramma van Advizo?

Advizo heeft geaccrediteerde praktijkprogramma's beschikbaar, die ingezet kunnen worden bij het Wijkteam, Veilig Thuis of Jeugdbescherming. De uitvoering van dit praktijkprogramma zal plaatsvinden bij de opdrachtgever. In overleg kan -waar nodig- Advizo begeleiding bieden. Dit is maatwerk, we maken hiervoor per opdrachtgever afspraken over. 

Kan ik als opdrachtgever ook mijn eigen praktijkprogramma inzetten voor kandidaten van Advizo?

Ja, dit is goed mogelijk en heeft ook ook de voorkeur. De inhoud en begeleiding van dit praktijkprogramma valt onder de verantwoording van de opdrachtgever. 

Wie is verantwoordelijk voor het inwinnen van de referenties?

Primair is Advizo hier verantwoordelijk voor. Ons streven is om per kandidaat minimaal 1  referentie in te winnen, alvorens de kandidaat start met haar detachering. De kandidaat is verantwoordelijk voor het aanleveren van de contactgegevens hiervoor. 

Wordt de inhoud van de referentiecheck beschikbaar gesteld voor de opdrachtgever?

Wanneer er noemenswaardige punten zijn die besproken moeten worden met de opdrachtgever, zullen deze zeker worden gedeeld. Daarnaast wordt de referentie alleen op verzoek gedeeld.